DIAGNOSER

Vilka diagnoser behandlar vi?

Då vi sjukgymnaster på Alta Vita Fysioterapi alla har lång erfarenhet och är vidareutbildade inom OMT och idrottsmedicin finns det ett stort antal diagnoser vi behandlar i rörelseapparaten.

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi