top of page

FROZEN SHOULDER/ADHESIV KAPSULIT

Frozen shoulder/Adhesiv kapsulit

 

Varför får man Frusen skuldra? Kapseln runt axelleden blir påverkad och stum, vilket orsakar smärta och stelhet. Detta kan starta efter att man t.ex. har ramlat och skadat axeln, efter operation av axeln, eller utan klar orsak. Varför kapseln reagerar som den gör vet man inte. Man vet heller inte varför både smärta och stelhet så småningom i de flesta fall försvinner. Ibland får man även Frozen shoulder/Adhesiv kapsulit i andra armen, men det är ovanligt att få det i båda armarna samtidigt. Cirka tre procent av befolkningen får frusen skuldra. Det är vanligare bland kvinnor och den vanligaste åldern att drabbas i är mellan 40-60 år. Det finns en högre risk att få Frozen shoulder/Adhesiv kapsulit om man har diabetes eller om sköldkörteln producerar för lite hormoner, hypotyreos.

Anatomibild-Frozen-shoulder-Adhesiv-kapsulit.jpg
Kvinna-med-smärtande-Frozen-shoulder-Adhesiv-kapsulit-1.jpg

Symptom vid Frozen shoulder/Adhesiv kapsulit:

 

Det brukar börja med gradvis tilltagande smärta i axeln. Ofta smärta på framsida och eller utsida överarm, axel. Smärtan är ofta skarp och kommer i rörelse och belastning av armen. Vanligt är även molande smärta i axeln på natten. Inom ett halvår brukar även stelhet i axeln sätta in. Stelhet med smärta i ytterlägena. Svårt att vrida ut armen och att lyfta den åt sidan brukar vara vanligt. Det kan bli svårt med vardagliga rörelser som att kamma och tvätta håret, dra av sig tröja och knäppa BH. Efter ett antal månader brukar smärtan och värken gradvis avta. Kvar finns stelheten som då sitter i ytterligare en period. Det här är i grova drag hur huvudfåran av patienterna upplever besvärsperioden. Men smärtintensitet, stelhet och hur länge besvären sitter i varierar. 

Behandling av Frozen shoulder/Adhesiv kapulit:

 

Tidigt i det här sjukdomsscenariot kan det vara svårt att ställa rätt diagnos. Det är lätt att missta sig på andra diagnoser med liknande symptom. Men i takt med att vilovärk och tilltagande stelhet kommer in i symptombilden så blir det lättare. För att med större säkerhet kunna ställa diagnosen genomför vi gärna en ultraljudsundersökning som komplement till den manuella undersökningen. Med ultraljudsdiagnostik kan vi inte hitta några direkta, säkra tecken på Frozen shoulder/Adhesiv kapsulit, men om inga andra fynd görs, som kan förklara besvären, så stärks misstanken om att det handlar om en frozen shoulder. I den smärtande och stela fasen handlar behandlingen om smärtlindring och att försöka hitta rörelser som tillåter patienten att röra på armen så mycket som möjligt utan att smärtan tilltar. Om vilovärk föreligger brukar vi erbjuda en ultraljudsvägledd kortisoninjektion som sätts i axelleden. Detta kan ge god lindring mot smärtan men påverkar inte stelheten. När smärtan börjar avta, kan vi börja jobba manuellt med axeln och gradvis stegra träning för att skynda på återställandet av funktionen i axeln.

Prognos:

Två till 3 år är den tid det brukar ta för denna diagnos att läka ut. De flesta blir helt återställda. I vissa fall får man leva med viss smärta och/eller lite kvarvarande stelhet i axeln.

rehabtraning-vid-axelartros.jpg

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page