FYSIOTERAPI

Fysioterapi

Alta Vita är fysioterapi då den är som bäst! Hos oss finns över 60 års samlad erfarenhet av att ta hand om ortopediska besvär. Företaget startades 2002 och vi är nu sex kompetenta fysioterapeuter som tillsammans tar emot över 1200 nya patienter/år. Ortopedi är vår specialitet och alla är vidareutbildade inom OMT (ortopedisk manuell terapi) och idrottsmedicin. Vi arbetar mycket med manuella behandlingar och träningsrehabilitering, ofta i kombination. Allt för att du som patient snabbt ska bli återställd och bättre rustad än innan skadan uppkom.

Du är i trygga händer hos Alta Vita Fysioterapi.

Smärta i nacken
Ultraljudsdiagnostik av hälsena

Ultraljudsdiagnostik

Om du har en skada/ont kan vi konkret se skadans omfattning och ge dig en professionell bedömning. Du får direkt besked av oss och vi kan ge dig ett pricksäkert förslag på optimal rehab. Vi sjukgymnaster som utför undersökningen har examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Kvinna som får ultraljudsvägledd injektion

Ultraljudsvägledd injektion

Ultraljudsvägledd injektion innebär att vi kombinerar fördelarna med ultraljudsdiagnostik och injektioner. När vi identifierat det påverkade området med ultraljudet så går vi in med nålen. I realtid kan vi sedan se nålen och guida in den i rätt område innan preparatet injiceras.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en effektiv behandlingsmetod mot en mängd skador och besvär i framför allt muskel- och senstrukturer. Stötvåg stimulerar ökad blodcirkulation och sätter igång läkningsprocessen i behandlat område.

Träningsrehabilitering i gym

Träningsrehabilitering

Träningsrehabilitering är specifikt riktad funktionsträning med inriktning på läkning av skada, få strukturerna att snabbt komma in i ett bra rörelsemönster och gradvis hålla för mer belastning. Alla sjukgymnaster hos oss på Alta Vita är utbildade inom idrottsmedicin och har lång erfarenhet av träningsrehabilitering.

Sjukgymnastisk medicinsk löpanalys av löpare

Medicinsk löpanalys

Får du ont när du löptränar eller vill du minimera skaderisken när du springer? Boka tid med en av våra erfarna leg. fysioterapeuter för undersökning, tester och en analys av din löpning. Efter dessa får du tydliga förslag på åtgärder för att rehabilitera eller förebygga dina löprelaterade besvär.

Sjukgymnastik eller fysioterapi?

Den 1 januari 2014 beslutade Sveriges riksdag att fysioterapeut blir ny yrkestitel för sjukgymnaster och att båda yrkestitlarna kommer att vara skyddade framöver. Fortsättningsvis kommer det under en lång tid vara så att att båda titlarna kommer att användas som namn för samma yrke. Vi på har valt att ändra titeln till Leg. fysioterapeut.

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi