top of page

AC-LEDSARTROS (NYCKELBENSARTROS)

Vad är ac-ledsartros?

 

Ac-ledsartos (nyckelbensartros) är en kronisk sjukdomen där ledbrosket bryts ned stegvis. Man är ej helt säker på varför brosket skadas. Arbete med armen framför kroppen eller ovanför huvudet är riskfaktorer. Exempel på yrken som kan drabbas av akromioklavikularledsartros är målare och fönsterputsare. Tidigare fraktur eller annan ledskada, exempelvis om nyckelbenet gått ur led, kan öka risken för att utveckla förslitning. Med stigande ålder blir det vanligare att drabbas av Ac-ledsartros.

Nyckelbenets yttre del fäster i skulderbladsutskottet och bildar akromioclavikularleden som ofta förkortas till ac-leden. Ac-leden bidrar till den stora rörlighet vi har i axeln.

Anatomibild-av-AC-leden.jpg

Behandling av nyckelbensartros - Alta Vita

Malare-med-AC-ledsartros.jpg

Symptom vid ac-ledsartros

 

Smärtan sitter ofta uppe på axeln. Inte sällan är man tryck öm över nyckelbensleden och det kan bildas en synlig hård svullnad i området. Man får exempelvis ont i axeln i toppläget då man lyfter armen, om man ligger på den onda sidan eller om man rör armen i axelhöjd mot motsatt axel. Vilovärk kan förekomma.

Ac-ledsartros-3D-modell.jpg

Behandling vid artros i nyckelbensleden

 

Det viktigaste vi gör är en översyn av hur belastningen av axeln ser ut i patientens vardag och träning. Ofta kan bara justeringar där leda till minskade besvär. Med justeringarna utförda så försöker vi ta fram rehabträning som inte triggar igång ac-ledsartrosen. Har smärta från området stått på under en längre period, kan manuell behandling av kringliggande strukturer minska besvären och öka smärtfri rörlighet.

Med ultraljudsdiagnostik kan vi se om det är en inflammation i leden. Om smärtan är intensiv och inte vill ge med sig, så kan vi då erbjuda patienten en ultraljudsvägledd kortisoninjektion som brukar lugna ned Ac-ledsartrosen. I de fall inget av våra försök hjälper så skickar vi patienten vidare till ortoped för ställningstagande om eventuell operation av leden. Vid en operation tar man av en liten bit av den yttersta delen av nyckelbenet för att minska på kompressionen i leden.

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page