top of page

HÄLSENAN

Smärta i hälsenan

 

Medicinska termer för detta är achillestendinopati, achillestendinos och achillestendinit. Ont i hälsenan är en vanlig överbelastningsskada. Smärtan kan vara lokaliserad nere vid fästet på hälbenet eller en bit upp på senan. Ibland kan man se och känna en öm förtjockning av senan. Det är sällan någon aktiv inflammation i senan. Istället är det ett antal småskador på senan som leder till smärtbilden. För många växer det även in kärl i senan (hypervaskulering). I alla kärl finns det nerver och då det blir ett drag i hälsenan vid belastning kan även dessa leda till smärta i hälsenan. För oss är det initialt viktigt att försäkra oss om att senan inte är delvis rupturerad (av). Hos oss på Alta Vita Fysioterapi har vi tillgång till ultraljudsdiagnostik med vilken vi kan säkerställa detta. Med den kan vi även se vilken grad av påverkan som finns på senan, så att sjukgymnasten lättare kan sätta igång med adekvat behandling och rehabiliteringsträning på rätt nivå.

smarta-i-halsenan (1).jpg
anatomi-smarta-halsenan.jpg

Varför får man hälsenebesvär?

 

Vanligaste anledningen till att man får ont i hälsenan är att den blivit för hårt belastad. Ofta handlar det om någon typ av träning som innefattar löpning och/eller hopp. Det kan bero på att man stegrat träningsintensiteten eller durationen för fort, med för lite vila mellan träningstillfällena. Andra orsaker kan vara sko byte eller byte av underlag som träningen bedrivs på.

Symptom vid hälsenetendinos

 

Smärta/ont i hälsenan i belastning såsom vid hopp, löpning eller gång. Ökad stelhet/smärta i hälsenan på morgonen och vid uppresning efter en stunds sittande är vanligt. Trycker man på senan så är den öm. Ibland väldigt lokalt, ibland mer utbrett över senan. Ibland kan man känna ett ”knirrande” om man håller om senan och samtidigt rör på foten. Det kan vara ett tecken på en inflammation i senskidan (peritendinit) som omsluter hälsenan. Just detta behandlas bäst av läkare.

palpation-av-smartande-halsena.jpg

Behandling av hälsenan

 

Normalt sett rekommenderar vi vila från den aktivitet som troligen orsakat smärtan. I undersökningen tittar vi bland annat på rörlighet i fotleden. Vi tittar även på fotställningen, då pronation (att foten faller inåt vid belastning) kan bidra till detta besvär. Ofta sätter vi igång med excentriska tåhävningar (belastning i den negativa fasen av en tåhävning, på väg ned) för hälsenan. Detta kombineras med stötvågsbehandling för att skynda på läkningen. Rehabiliteringsträning är klart viktigast för att få tillbaks och öka hållfastheten i hälsenan, men stötvågsbehandlingen brukar hjälpa till att korta ned rehabiliteringsperioden. För att optimera fotställningen kan även en utprovning för anatomiska skoinlägg göras. Om du löptränar, så kan en medicinsk löpanalys genomföras för att optimera löpsteget så att belastningen på hälsenan hålls ned.

Prognosen för achillestendinopati?

 

Den är god, men det kan ta tid även med optimal behandling. Hur lång tid det tar är dock beroende av hur pass omfattande skadan i senan är. Efter ca 12 veckor upplever man dock i vanliga fall en markant förbättring.

lopare-utan-smarta-halsena.jpg

Andra möjliga diagnoser

 

Retrokalkaneär achillesbursit: Fram på hälbenet vid hälsenans infästning finns en bursa och den kan bli inflammerad så kallad slemsäcksinflammation. Skor där hälkappan trycker in mot hälsenan kan trigga besvär i detta område. Har man dessa besvär ger ofta djupa tåhävningar mer besvär och då rekommenderar vi ej excentriska tåhävningar.

Subcutan achillesbursit: Denna bursa sitter bak på hälbenet och kan bli inflammerad vid långvarigt tryck mot hälen.

Haglunds sjukdom: Vid denna skada luckras hälbenet upp och det uppstår en utväxt på hälbenet. Blir denna utväxt markant kan operation behöva göras.

Vi sjukgymnaster på Alta Vita Fysioterapi kan med ultraljudsdiagnostik verifiera vilket dessa diagnoser det rör sig om.

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page