top of page

Träningsrehabilitering

Hur ska träningsrehabilitering genomföras?

 

Det är en delikat konstart att träna en skadad struktur på en annan person utan att försämra besvären. Syftet är ofta att öka belastningstoleransen i den skadade strukturen, så att den gradvis håller för allt mer belastning. Vi vill i träningen försöka ligga nära gränsen för ökade besvär, utan att öka besvären. Detta för att så snabbt som möjligt nå framgång i din träningsrehabilitering. Det handlar om ett samarbete mellan sjukgymnast och patient. Där vi behöver få information från patienten om hur det känns och upplevs, för att kunna styra träningen i rätt riktning.

Ofta består en behandling av en kombination av manuell behandling, träningsrehabilitering och instruktioner för egenbehandling. Vi kan starta med manuell behandling för att minska smärta/värk, lätta på spänningar och få igång rörlighet. Därefter är patienten oftast mer mottaglig för träning.

traningsrehabilitering-i-gym.jpg

Vi tränar aldrig mer än en person i taget. Den tid vi bokat med en patient är exklusiv för just den personen. Ska vi kunna hålla kvaliteten måste vi också kunna fokusera på patienten vi har framför oss.

Träningsrehabilitering sker på gymmet som vi delar lokaler med: Under Construction Sport Performance https://www.ucsp.se/

Vi följer med patienten då de tränar och lägger stort fokus på att rätt rörelsemönster tränas in, att rätt tempo i övningarna hålls, vikt- och övningsjusteringar görs beroende på reaktion under och efter träningen. Det är med andra ord viktigt för oss att finnas med och styra, justera och lära patienten hur de skall träna. Vi på Alta Vita Fysioterapi har alla stor erfarenhet av träningsrehabilitering och egen träning.

sjukgymnastisk-rehabtraning-i-gym.jpg

Välutrustat träningsanläggning

 

Vi har aktivt valt att ha våra mottagning i en frisk och fräsch miljö tillsammans med Under Construction Sport Performance https://www.ucsp.se/

Då träningsrehabilitering är en viktig del av vår behandling, är det självklart att vi ska finnas i en icke begränsande träningsmiljö.

Träningsrehabilitering hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page