top of page

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK

Vad är spänningshuvudvärk?

 

Huvudvärk av spänningstyp (HST) är den huvudvärk som är vanligast förekommande. Ofta kan orsaken bero på spänd muskulatur i nacke och/eller käkar. I studier har man sett att spänningshuvudvärk även kan komma utan muskelpåverkan i nacke och käkar. Vad som då ligger bakom verkar det i nuläget inte finnas några konkreta slutsatser kring.

Bakomliggande orsaker till spänningshuvudvärk kan vara flera. Perioder som är psykiskt belastande, exempelvis med stress, oro, trötthet, långvarig aktivitet som kräver hög fokus, kan utlösa spänningshuvudvärken. Det är vanligt att dessa patienter haft problem med sömnen och upplever att det är en bidragande orsak till debut med huvudvärk.

kvinna-som-har-spanningshuvudvärk-vid-datorarbete.jpg
korrekt-hallning-for-att-undvika-spanningshuvudvark.jpg

Dålig hållning leder till ökad spänning i nackmuskulaturen. Ett huvud väger 4-5 kg. Om huvudet inte vilar centrerat ovanpå nacken, utan lite framför, så måste nackmuskulaturen jobba hårdare för att hålla upp huvudet. I takt med att nackmuskulaturen blir allt mer överansträngd så ökar risken för spänningshuvudvärk.

Att sitta vid en dator större delen av dagen, ökar risken för spänningsutlöst huvudvärk. Kroppen är gjord för rörelse. Att sitta still många timmar per dag, ställer stora krav på ergonomin på arbetsplatsen. För hög eller för låg skärm, för högt eller för lågt skrivbord, inte optimal syn för skärmarbete, kan var och en och tillsammans, orsaka huvudvärk av spänningstyp. Även om man har en optimal ergonomi på arbetet, så kan allt stillasittande i sig trigga dessa besvär. Kvinnor drabbas oftare än män.

Symptom vid spänningshuvudvärk

 

Huvudvärken brukar beskrivas som dov, tryckande och ibland som spännbandsliknande runt huvudet. Vanliga områden är panna, tinningar, och/eller bakom ögonen. Båda sidor brukar oftast vara påverkade samtidigt. Intensiteten beskrivs som lätt till måttlig. Om smärtan är av huggande eller skärande karaktär så är det sannolikt inte spänningshuvudvärk. Det är vanligt att värken börjar eller tilltar under dagen. Lättare fysisk aktivitet kan lindra symptomen.

kvinna-med-huvudvark-pa-arbetet.jpg
behandling-med-massage-mobilisering-nacke-vid-huvudvark.jpg

Behandling vid spänningshuvudvärk

 

När vi träffar patienten så förhör vi oss om hur läget med stress och sömn är. Vi ger ergonomitips och rekommenderar ibland att en ergonom ser över utformningen av arbetsplatsen. I vår kliniska undersökning ses hållning, rörelsemönster och muskulär påverkan över.

Ett vanligt upplägg för dessa patienter är manuell behandling av bland annat nacke/skuldror. Det här sker i kombination med träningsrehabilitering och eventuellt hållningskorrigerande tips. Patienten får till uppgift att försöka få bukt med eventuella fynd avseende stress eller ergonomi.

Prognos

Lyckas vi sätta fingret på vad som är den bakomliggande orsaken till spänningshuvudvärken, så ökar sannolikheten för att vi ska ha framgång med behandlingen. Den manuella behandlingen ger en skjuts framåt mot förbättring, men utan ett helhetsgrepp blir förbättringen inte ihållande. Vi märker på ett par, tre behandlingar om det rent manuella i behandlingen fungerar eller inte.

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page