top of page

KOLLATERALLIGAMENT (sidoledband)

Vad är ett kollateralligament?

 

Kollateralligamenten (sidoledbanden) sitter tvärs över knäleden på ut- respektive insida knä. Dess uppgift är att stabilisera knät i sidled. Klart vanligast är skador på sidoledbandet på insidan av knät och uppkommer ofta vid en kombination av vridning och tung belastning i knät, av att knät viker inåt vid ex ett fall eller om någon springer in i knäts utsida. Yttre sidoledbandsskada uppstår vid våld mot knäts insida eller om knät översträcks under belastning. På insidans kollateralligament sker de allra flesta skadorna i närheten av dess infästning på lårbenet. På utsidans kollateralligament sker de allra flesta skadorna i närheten av dess infästning på vadbenet.

smarta-kollateralligament.jpg

Behandling av sidoledband hos Alta Vita

anatomi-kollateralligament.jpg

Symptom vid kollateralligamentsskada?

 

Ont på insida knä eller ont på utsida knä. Initialt stelhet både i sträckning och böjning av knät med smärta i ytterlägena. Vanligtvis endast lättare svullnad på den skadade sidan. Är svullnaden mer omfattande, kan det röra sig om en kombinationsskada, där även menisk och/eller korsband är skadat. Smärtan är mer omfattande om ledbandet delvis gått av, jämfört med om det gått av helt. Beroende på grad av skada, så kan vi vid undersökning se en ökad sidorörlighet (vackling) i knät som korrelerar med hur stor skadan är på ligamentet. Man är även trycköm på den skadade sidan.

Behandling vid skada på sidoledband i knät?

 

Direkt vid skadetillfället är det bra att lägga på kompression med en rejäl elastisk linda runt knät i ca 30 min, med knät ovan hjärtnivå. Därefter fortsatt lite lättare tryck runt knät. Vila och avlastning av knät det första dygnet. Därefter gradvis ökad belastning. Hur den belastningsökningen ser ut beror mycket på hur pass omfattande skadan är. Här kan våra erfarna fysioterapeuter göra en bedömning av skadans omfattning. En rehabiliteringsträning startas som siktar på att optimera koordination, rörlighet och belastningstoleransen i knät. Ofta får man ärrvävnad i området som måste behandlas. Vid behov kan ultraljudsdiagnostik genomföras som ett led i att fastställa grad av skada. Insidans kollateralligament opereras generellt inte. Utsidans kollateralligament opereras i större utsträckning.

behandling-av-kollateralligamentskada.jpg

Prognos för en kollateralligamentsskada?

Ledbandsskada på insidan av knät har en god prognos med icke operativ behandling, oavsett grad av skada på ligamentet.

Ledbandsskada på utsidan av knät har en god prognos med icke operativ behandling och rehabilitering, så länge ledbandet inte gått av helt. Vid totalruptur så opereras vanligen knät och ledbandet sys fast eller ihop. Prognosen efter operation är god, men rehabiliteringstiden blir längre.

Differentialdiagnoser till en kollateralligamentsskada?

På insida knä kan det även vara en skada på insidans menisk, främre korsband eller pes anserinus.

På utsida knä kan det även vara en skada på utsidans menisk, traktus iliotibialis, biceps femoris eller skada på ligamentet som håller fibulahuvudet på plats.

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page