top of page

BEHANDLINGAR

Vår huvudsakliga inriktning är besvär från skelett, leder, muskulatur och nerver, d.v.s. ortopedi. Vi är vidareutbildade inom bl.a. Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), idrottsmedicin och akupunktur. En noggrann undersökning utförs och ligger sedan till grund för val av behandlingar. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörlighetsökande och stabiliserande åtgärder såsom mobilisering, manipulering, muskeltöjning och rehabiliteringsträning. Vi använder även stötvågsbehandling och akupunktur i vår strävan att framgångsrikt lyckas med din behandling.

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page