top of page

MENISK

Vad är en menisk?

 

Meniskerna är två halvmåneformade broskskivor som sitter mellan lårben och underben. En menisk på knäts insida och en på knäts utsida. Dess uppgift i knät är att vara stötdämpande, att tryckutjämna belastningen och bidra till stabiliteten i knät.

 

Varför får man en skada på menisken?

 

Det här är en vanlig skada. Över 30 000 meniskoperationer genomförs i Sverige årligen. Skada på den inre menisken är klart vanligare än skada på den yttre menisken.

smartande-menisk-1.jpg

Behandling av menisk hos Alta Vita

anatomi-menisk.jpg

De finns två typer av meniskskador. Den ena typen uppstår akut i samband med ett olyckstillfälle, som ofta innehåller belastning i kombination med en vridning i knät, t ex vid fotboll, innebandy eller löpning. Skadan kan vara avgränsad till enbart menisken. Men det kan även röra sig om en kombination av skador på menisk, sidoligament (kollateralligamentet) och främre korsband, en ”unhappy triad”.

Den andra och vanligaste typen av meniskskada uppkommer genom en gradvis förslitning av menisken. Menisken blir med åren stegvis allt mer skör, kan spricka och gå sönder allt lättare. Smärtan kommer då ofta stegvis, eller genom att knät börjar smärta efter en till synes lätt belastning som får den slitna menisken att till slut gå sönder, t ex vid ett huksittande eller av att sitta i skräddarställning.

Symptom vid meniskskada?

 

Symptom vid akut meniskskada är ofta plötslig belastningssmärta på ut eller insida knä. Knät kan ”låsa sig”, haka upp sig, ofta i kombination med smärta, som sedan släpper. Inskränkt rörelse och smärta vid försök till huksittande är vanligt. Viss svullnad kan förekomma på den sida skadan sitter. Rör det sig om en triad av skador i knät, så kan svullnaden var mer omfattande.

Symptom vid gradvis förslitning är ofta inte lika akut, utan kommer mer gradvis. Dock är typen av symptom detsamma som vid en akut skada.

En meniskskada kan med fördel diagnosticeras via tester och ultraljudsdiagnostik. Med ultraljudsdiagnostiken kan vi i många fall se omfattningen av skadan i knät.

smartande-menisk-vid-lopning.jpg

Behandling av akut meniskskada?

 

Om skadan uppstår akut, så är det bra att linda knät för kompression, med syfte att hålla ned eventuell svullnad. Avlastning av benet med högläge, d.v.s. knät ovan hjärtnivå. Kyla kan användas för smärtlindring, vid behov.

Största delen av meniskerna har ingen blodförsörjning, utan de får sin näring från ledvätskan i leden. Detta gör att en trasig menisk i de allra flesta fall inte läker ihop. Skadan kan dock sitta så till, att när det akuta läget lagt sig, så fungerar knät bra.

Behandling vid meniskskada?

 

Sjukgymnastik kan med manuella behandlingar, mobiliseringar och stötvågsbehandling mjuka upp ledkapseln som sitter omkring knät. På så sätt finns det en möjlighet att få menisk att kunna glida på ett mer fördelaktigt sätt, för en del försvinner då smärtorna helt.

Viktigt är också en stegrad rehabiliteringsträning för att optimera knäts belastningstolerans, rörlighet, styrka och koordination. Här kan våra sjukgymnaster hjälpa till så att rehabiliteringen kommer igång på rätt nivå och stegras, för att optimera möjligheten att du åter kan komma tillbaks till den aktivitet du önskar utföra.

Är skadan omfattande, med återkommande låsningar och ökad smärta vid belastning, trots behandlings- och rehabiliteringsförsök, remitterar vi vidare till läkare för ställningstagande om eventuell artroskopi (titthålsoperation). För att optimera resultatet för en operation vid akut meniskskada, bör den genomföras inom 3 månader efter skadetillfället. Vid en sådan operation tas den trasiga delen bort och den kvarvarande delen jämnas till. Efter detta är det återigen viktigt att en stegrad rehabiliteringsträning genomförs för att optimera knäts rörlighet, styrka och koordination.

Prognos vid skadad menisk

 

Prognosen är mycket beroende av vart skadan sitter och hur stor skadan är. Om smärtan inte är alltför kraftig och om man inte har låsningar i knät, så är prognosen god. Vid operation då man tar bort en del av menisk är prognosen god. Numera tar man bort så lite som möjligt av menisken. Detta då man sett en klart ökad risk för artros om hela menisken tas bort.

skelett-kna-med-menisk.jpg

Differentialdiagnoser

Ont på insidan av knät kan även bero på en medial kollateralligamentskada (sidoligament på knäts insida) som löper precis ovanför menisken på insidan av knät. En skada på pes anserinus (ankfoten, muskelsenor) som löper bakom mediala kollateralligamentet kan också ge smärta på insida knä.

Smärta på utsidan av knät kan bero på en skada på laterala kollateralligamentet (sidoligament på knäts utsida). På utsidan av knät löper även en sena som heter tractus iliotibialis. En skada på den ger upphov till löparknä, där smärta på utsidan av knä är ett symptom.

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page