top of page

AXELLUXATION – DRAGIT AXELN UR LED

Vad är axelluxation?

 

Axelleden har en fantastisk rörlighet. Som en följd av det så blir den också lite mer instabil än leder med mindre rörelseomfång och det kan finnas en risk att axeln går ur led.

Överarmens ledkula är markant större än skulderbladets ledyta som den ledar in mot. Att leden inte är så omslutande runt överarmens ledkula möjliggör den fina rörligheten som finns i leden. Men det är också därför det finns en risk för axelluxation. Runt kanten på skulderbladets ledyta sitter en broskring, Labrum glenoidale, som ökar kontaktytan mellan ledytorna och förbättrar stabiliteten. Utöver det finns ett antal ligament som passivt bidrar till att stabilisera i området. Utanför detta finns en uppsättning muskler runt leden, Rotatorkuffen, som har till huvuduppgift att aktivt styra överarmen så att ledkulan centreras i axelleden.

Rehabilitering av axel ur led 

axelluxation.jpg

Om axeln går ur led, så gör den nästan alltid det framåt i leden. Oftast sker det i en plötslig rörelse när armen under belastning vrids utåt/bakåt. Det kan till exempel ske i ett fall, eller om man i ett kast fastnar i en motståndare (tänk handboll, basket). Om det här sker så skadas oftast broskringen, Labrum och lossnar delvis från ledkanten. Just att Labrum skadas, är en orsak till att det efter en luxation kan vara lätt att råka ut för samma skada igen. Det här kallas för en Bankart-skada (efter en ortoped som uppmärksammade detta på 1920-talet). Ungefär 50 % av de som råkar ut för att axeln går ur led får även en ledyteskada på bakre delen av överarmens ledkula. Det sker när ledkulan med kraft slår tillbaks mot ledkanten precis efter luxationen när musklerna i axel/skuldra krampar till.

Bakåt i axeln finns mer skyddande strukturer som gör det ovanligt att axeln går ur led den vägen (endast 5 % av axelledsluxationerna). Det måste till mer kraft i olyckan för att det ska ske, till exempel olycka i bil eller vid skridskoåkning i hög fart.

Sett till axeln så är det här en av de vanligaste skadorna. Av de som skadas är 85 % män och en majoritet av dom är i åldern 20-30 år. Oftast händer detta i samband med idrott.

man-som-undersoks-da-han-dragit-axeln-ur-led.jpg

Symptom vid axelluxation

 

Dessa patienter är i det akuta läget oftast markant smärtpåverkade och kallsvettiga med smärta i axeln. Om personen haft ett flertal luxationer innan kan smärtan vara klart lindrigare. I de mer smärtsamma fallen, så är det vanligt att hen håller armen lite ut från kroppen och avlastar/skyddar den skadade armen med den friska amen. Visuellt har axeln en annan form än andra sidan. Ser ut som att det finns ett litet trappsteg från skulderbladskanten på utsida axel ner till överarmen. Vi kollar av så att det finns puls vid handleden så att kärlen i axeln inte stoppar blodflödet ut i arm/hand. Oftast är rörligheten markant hämmad. Patienten är inte intresserad av att försöka röra armen alls. Det finns några olika sätt att försiktigt försöka få tillbaks överarmen i rätt position (det kallas för att man reponerar axeln) Många patienter är dock så pass smärtpåverkade att det inte är möjligt att ens försöka. Då är det bara att se till att hen kommer till läkarvård så snart som möjligt där smärtstillande kan ges innan reponering kan utföras.

Något att vara vaksam på här är att i ett fall eller om man slår i axeln, så kan ligamenten i nyckelbensleden uppe på axeln släppa och nyckelbenet ställer sig upp under huden. Det kan då se lite likadant ut som vid en axelluxation. Dessa patienter är dock sällan lika smärtpåverkade och det går att röra mer på armen. Även rotatorkuffsruptur, fraktur på överarmen kan ge liknande symptom.

Behandling då man dragit axeln ur led

 

Efter reponering sätts armen i ett axellås eller mitella i några dagar. Därefter kan försiktig rehabilitering av axeln påbörjas. Vi börjar då med att genomföra en undersökning av axeln för att få koll på det aktuella startläget. Passiv rörelseträning för axeln påbörjas. Även övningar för underarm/armbåge instrueras. Rehabiliteringsträningen stegras sedan gradvis beroende på hur axeln svarar på träningen. Rehabiliteringstiden ligger runt 3 månader, men kan skifta från fall till fall. Målet med rehabiliteringen är liksidig rörlighet och styrka i axeln samt att patienten inte upplever axeln som instabil. Om axeln ”bara” nästan gick ur led, subluxerade, som det heter, ser rehabiliteringen så gott som likadan ut, men man kan oftast påbörja träningen på en högre nivå. Misstänker vi en skada på rotatorkuffen så genomför vi ultraljudsdiagnosik på axeln.

man-som-rehabtranar-efter-axelledsluxation.jpg
kvinna-som-ska-simma-och-ar-frisk-efter-axelluxation.jpg

Prognos

Prognosen får man räkna som relativt god. Speciellt om man genomgår en guidad rehabilitering. Har man luxerat axeln och det är första gången det sker, så ligger risken för att det händer igen på 30 %. Risken ökar om man är ung när det händer. Om axeln upprepat luxerar och axeln upplevs som instabil, kan det bli aktuellt med operation. Vid operationen lagas skador på labrum och ligament. Av de som genomgått operation klarar sig cirka 90 % från nya luxationer.

Fysioterapi hos Alta Vita Sjukgymnastik

bottom of page