top of page

Tennisarmbåge - Padelarmbåge (lateral epikondylalgia)

Varför får man tennisarmbåge - padelarmbåge?

 

Det här är en överbelastningsskada på utsida armbåge. Det uppkommer antingen gradvis av ensidig, lågintensiv belastning av ett senfäste på armbågens utsida, såsom vid exempelvis terminalarbete och krattning. Tennisarmbåge -padelarmbåge (lateral epikondylalgia) kan även uppkomma efter tyngre arbete såsom till exempel snickeri, flytt arbete, padelspel. Tidigare benämndes denna diagnos för lateral epikondyiit, vilket indikerar inflammation. Detta är missvisande, då man normalt inte kan se någon inflammation i det smärtande området. Man har därför ändrat namnet till epikondylalgia, som istället antyder smärta i området.  Under 5% av befolkningen drabbas och det är vanligast att man får detta i åldern 45-54 år.   

Smartbild-tennisarmbage-3D-1.jpg
Anatomibild-smartteckning-lateral-epikondylalgia.jpg

Symptom vid lateral epikondylalgia

 

Smärta utsida armbåge vid belastning. Vanligtvis har man inte vilosmärta. Smärtan kan dra ned i underarm och handrygg. Man kan ha ont nattetid eller på morgonen om man råkat ligga illa med arm/hand och satt senfästet i sträck en längre stund. På benutskottet på armbågens utsida finns en väl avgränsad tryckömhet. Inte sällan är muskulaturen i underarmen också öm. Ibland upplevs underarm/hand som svag.

Behandling vid tennisarmbåge - padelarmbåge

 

Först och främst vila eller minimera den aktivitet som orsakat tennisarmbågen, om man nu kan komma fram till vad det var. I de fall då besvären haft en gradvis debut, går vi även igenom nacke och skuldra, då det inte är ovanligt att besvären helt eller delvis kommer därifrån.

Det viktigaste målet i behandlingen av tennisarmbåge (lateral epikondylalgia) är att öka belastningstoleransen i det smärtande senfästet på utsida armbåge. Detta görs lämpligast genom excentrisk träning av musklerna på underarmen utsida. Det vill säga att belastning sker i den fas då muskeln arbetar i förlängning, bromsar rörelsen. Så länge besvären inte försämras generellt så är det ok att det gör lite ont under träningen. Träningen utförs initialt en gång per dag och i takt med stegrad belastning glesas träningstillfällena till att de utförs varannan dag. Instruktion och optimering av belastning görs tillsammans med din fysioterapeut.

Oftast kombineras denna träning med stötvågsbehandling i syfte att skynda på läkningen i området. Detta är en behandling vi utför på Alta Vita Fysioterapi. Det gör lite ont just när man får den här typen av behandling, men vi anpassar alltid behandlingen efter vad patienten tycker är hanterbart.

Foto-pa-tennesspelare-med-tennisarmbage.jpg
Smartande-lateral-epikondylalgia-vid-datorarbete.jpg

Om inte behandlingen leder till förbättring, eller om intensiteten i smärtan är intensiv, så kan detta undersökas vidare hos oss med hjälp av ultraljudsdiagnostik. Då kan vi se i vilken grad seninfästningen i armbågen är påverkad, hur det i övrigt ser ut i området och på så sätt förhoppningsvis kunna klargöra varför behandlingen inte går framåt. 

Prognos 

 

I många fall så läker tennisarmbåge - padelarmbåge (lateral epikondylalgia) ut även utan behandling och träning. Men om man inte utför den rehab träning vi rekommenderar, så är risken stor att besvären kommer tillbaka då man åter belastar detta område. För ett fåtal patienter som trots väl utförd rehab inte blir bra, kan det bli aktuellt med operation.

Fysioterapi hos Alta Vita Sjukgymnastik

bottom of page