STÖTVÅGSBEHANDLING

Varför stötvågsbehandling?

 

Vi på Alta Vita Fysioterapi använder oss av stötvågsbehandling eller även kallad shockwave, vilket är en effektiv behandlingsmetod mot en mängd skador och besvär i framför allt muskel- och senstrukturer. Stötvåg används bland annat för behandling av:

 • Hälsporre (plantarfasciit)

 • Hälsenebesvör (achillestendinos, achillestendinopati)

 • Hopparknä (patellartendinos, patellarapicit)

 • Löparknä (ITB-syndrom)

 • Tennis-, golfarmbåge (lateral/medial epikondylalgia)

 • Axelsmärta (ex impingement, bicepstendinos, kalkaxel)

 • Muskelsmärta

Denna behandlingsmetod är effektiv, välbeprövad och det finns god vetenskaplig dokumentation bakom.

sjukgymnastisk-stotvagsbehandling-axel (2).jpg
medicinsk-lopanalys-pa-lopband-1.jpg

Följande moment ingår i den medicinska löpanalysen:

 • Samtal om löpvanor och annan träning, eventuella skador, sjukdomar m.m.

 • Funktionstester med avsikt att belysa eventuella områden som skulle kunna orsaka eller redan vara orsak till besvär vid löpning.

 • Filmad löpning på löpband från olika vinklar. Tillsammans går vi igenom filmsekvenserna och analyserar din löpteknik. Du får förslag på justeringar som du direkt testar på löpbandet, vilket åter filmas. Ny analys av justeringarna görs tillsammans med dig.

 • Sammanfattningsvis ger vi dig konkreta förslag på åtgärder, grundas på det som kommit fram vid samtal, tester och löpning. Förslagen kan bestå av specifika övningar för att stärka ett eller flera områden med eftersatt styrka, koordinations- och balansövningar, rörlighetsövningar och teknikförslag som är relaterade till din löpning.

Hur fungerar stötvåg?


Med radiell stötvågsterapi ”skjuts” med hjälp av en kompressor, en stötvåg in i den påverkade vävnaden. Beroende på vilken typ av besvär det handlar om så justeras kraften i slaget samt hur många slag per sekund som ska ske. En normalbehandling består av 1500-4000 slag. En behandling tar 10-20 min. Oftast krävs 3-6 behandlingar med i snitt 3-7 dagars mellanrum. Detta är en relativt aggressiv behandlingsform varvid viss smärta under behandlingen är vanligt. Dock aldrig mer än vad patienten anser vara hanterbart. Smärtan upphör så fort apparaten stängs av.

sjukgymnastisk-stotvagsbehandling-fot.jpe

Stötvåg stimulerar ökad blodcirkulation och sätter igång läkningsprocessen i behandlat område. Stötvågorna bryter även ned skadad vävnad, ärrvävnad och kalkpålagringar. Vid nybesökstillfället genomförs en noggrann undersökning för att försäkra oss om att stötvåg är den optimala behandlingen för just ditt besvär.

Vilka ska inte genomgå stötvågsbehandling?


Vilka ska inte behandlas med stötvåg? De som genomgår behandling med antiinflammatoriska läkemedel, blodförtunnande mediciner eller nyligen fått kortisoninjektion i besvärsområdet ska avvakta med stötvågsbehandling. Även den som är gravid, har ökad blödningstendens eller hjärtbesvär ska inte genomgå denna behandling.

Ingen extra kostnad för stötvågsbehandling tillkommer