top of page

HOPPARKNÄ

Vad är hopparknä?

 

Olika medicinska benämningar för hopparknä är t ex patellarsenetendinos, patellarsenetendinopati eller apiciit. På framsida lår sitter den stora muskelgruppen quadriceps. Senorna från dess fyra muskler går ihop i en kraftig sena, i vilken knäskålen (patella) sitter inbakad mitt i. Senan fäster sedan in högt upp på underbenet, tibia. Hopparknä är en överbelastningsskada i denna sena, patellarsenan. Det uppstår små bristningar, oftast i övergången mellan knäskål och sena vid knäskålens nedre kant. Detta kan även förekomma vid knäskålens övre kant, men är långt ifrån lika vanligt.

anatomi-hopparkna.jpg
volleyboll-spelare-med-hopparkna.jpg

Varför får man hopparknä?

 

Vanligt är att man får detta inom idrotter som inkluderar mycket hopp, start-stopp och plötsliga riktningsförändringar, exempelvis basket, volleyboll, fotboll. Kan även uppkomma hos personer som börjar med löpträning alltför intensivt. Dock vanligast att det drabbar personer som idrottar på hög nivå. Våra sjukgymnaster tittar på inre och yttre faktorer som kan ligga till grund för denna skada.

Exempel på inre faktorer är:

 • Fotställning, en pronation(plattfot) kan bidra till att detta besvär uppstår.

 • Otillräcklig styrka i benen, framför allt i framsidan på låret, i förhållande till den aktivitet personen utför.

 • Knäskålssenans kvalite

Exempel på yttre faktorer är:

 • För hård stegring av intensitet eller duration av en aktivitet.

 • För lite vila (i det här fallet knässkålssenan)mellan träningstillfällena.

 • Byte av underlag som aktiviteten utförs på.

 • Löpteknik med förbättringspotential.

Symptom vi hopparknä?

 

Smärta lokalt framsida knä, framför allt vid knäskålens nedre kant. En del kan ha mer ont och känna ökad stelhet i senan på morgonen eller om man suttit med böjt knä en längre stund. Det har gjorts ett antal olika klassificeringar, för att försöka gradera skadans omfattning vid hopparknä. Här kommer ett exempel:

 • Grad 1 – Smärta efter aktivitet.

 • Grad 2 – Smärta kommer i början av en aktivitet och, upphör när man blir varm i knät, men återkommer efter avslutad träning.

 • Grad 3a – Smärtan finns nu där vid uppvärmning, under aktiviteten och efteråt. På denna nivå kan man fortsätta utövandet oförändrad.

 • Grad 3b – Samma symptom som vid grad 3, men nu kan man inte längre fortsätta utövandet på samma nivå som innan smärtdebut. Här har man inte sällan vilovärk i området.

 • Grad 4 – Senan går av, rupturerar.

Ultraljudsdiagnostik ger oss en klar bild av hur pass påverkad senan är, vilket ger sjukgymnasten värdefull information om hur pass tuff han/hon kan vara initialt i rehabiliteringsträningen.

ont-vid-hopparkna.jpg
undersokning-av-hopparkna (1).jpg

Hur behandlas hopparknä?

 

Patienten bör under en del av rehabiliteringen, avstå från den aktiviteten som låg till grund för skadan. Syftet med rehabiliteringen är att få till en läkning i senan och gradvis stegra belastningen i träningen för att öka belastningstoleransen i knäskålssenan. Vi på Alta Vita fysioterapi behandlar ofta denna diagnos med en kombination av stötvågsbehandling och excentrisk träning. Stötvågsbehandlingen för att sätta fart på läkningen i senan.

Excentrisk träning innebär att fokus läggs på den bromsande fasen i en belastad rörelse, det vill säga den del av rörelsen då muskeln jobbar under förlängning. I den här fasen av rörelsen har vi cirka 40 % mer kraft jämfört med då muskeln jobbar under förlängning, koncentrisk fas. Rehabiliteringsträningen startar på en nivå som inte triggar ökad smärta i senan och stegras gradvis till att bli rejält belastande för senan, för att den ska tåla den aktivitet patienten önskar utföra.

Är skadan omfattande och patienten har för avsikt att återgå till för senan tungt belastande aktivitet, såsom exempelvis höjdhopp, längdhopp, volleyboll, kan det i enstaka fall behövas operation.

cyklist-ej-langre-besvar-loparkna.jpg

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page