top of page

FOTLEDSSTUKNING

Fotledsstukning, vad är det egentligen?

 

Fotledsdistorsion är den medicinska termen på denna skada. Foten har en fantastisk rörlighet och funktion som möjliggör att vi snabbt kan ta oss fram på olika underlag. En stukning uppstår ofta på ojämna underlag och vid aktiviteter där snabba riktningsändringar förekommer. Att stuka foten är en vanlig skada som kan drabba otränad som elittränad. Över 90 % av alla ledbandsskador förekommer på utsidan av fotleden och dom flesta uppstår vid fotledsstukning. Detta på grund av att ledbanden som går mellan underben och fot på fotens utsida inte är lika starka som på insidan.

smarta-vid-stukad-fotled-1.jpg
anatomi-av-stukad-fot.jpg

Det som sker vid den vanligaste formen av fotledsstukning, är att foten viker sig inåt (supineras) och ligamenten som går från yttre fotknölen och ned på foten, råkar ut för ett sträckvåld och brister i olika grad. En blödning och svullnad uppstår på utsida/framsida fotled och fot. Det vanligaste ligamentet som blir skadat är FTA (talofibulära ligamentet). Vid en ordentlig stukning sker även en kompression av strukturerna på fotens insida, varvid smärta kan uppstå även här.

Andra skador som uppkomma vid fotledsstukning är peroneusskada, luxation av ett mellanfotsben (os cubiodeum) och syndesmosfraktur.

Symptom vid fotledsstukning

 

Smärta framför allt på utsida fotled i samband med och efter stukningstillfället. Ofta svullnar foten upp och man kan få en blånad på foten och längs utsida fotkant efter den blödning som uppstår i de skadade eller rupturerade ligamenten. Belastningssmärtan gör det svårt att gå utan hälta.

Behandling av fotledsdistorsion

 

Akut så är det viktigt att så snart som möjligt få på ett tryck i form av en kraftig elastisk förband. Gärna lägga en liten linda eller liknande direkt på skadeområdet och linda ovanpå den. Linda foten från tår och upp en bit på vaden. Trycket skall vara så pass hårt att det efter några minuter börjar smärta i foten av trycket. Lägg foten i högläge (foten ska vara högre än hjärthöjd). Försök stå ut i 20 min och lätta därefter på trycket något men fortsätt ha foten i högläge en stund till. Undvik att belasta foten och behåll förbandet på med ett lättare tryck till dagen efter. Efter ca ett dygn kan du försöka att belasta foten lugnt. Is/kyla kan användas då det smärtlindrar lite, men det har ingen effekt på läkningsförloppet. Svullnad hindras bäst med tryck. Genom att lyckas hålla ned svullnaden, påskyndas läkningsförloppet.

sjukgymnastik-tryckforband-fotledsstukning.jpg

När det har gått några dagar så är det bra att uppsöka sjukgymnast för en undersökning och utreda vilka strukturer som är skadade. Ofta efter fotledstukning får man ärrvävnad i området som måste behandlas. Vi fysioterapeuter på Alta Vita fysioterapi kan fotledsstukningar väl och kan hjälpa dig att starta rehabiliteringsträningen på rätt nivå och sedan stegra träningen så att du blir återställd och minimerar risken för ny stukning.

Prognos

 

De flesta blir återställda efter en stukning. Prognosen är lite olika beroende på hur omfattande skadorna är efter stukningen. Det är av stor vikt att ta sig tid att träna upp stabiliteten och belastningstoleransen i foten efter en sådan här skada. Det är annars mycket lätt att du stukar foten igen och igen och igen.

Om förbättring uteblir trots rehabiliteringsträning och behandling, kan ultraljudsdiagnostik genomföras för att se omfattningen av skadan. I sällsynta fall remitteras patienten vidare till ortoped för ställningstagande om eventuell operation.

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page