top of page

CERVIKAL SPONDYLOS – FÖRSLITNING I NACKEN

Vad är cervikal spondylos – förslitning i nacken?

 

Man kan säga att cervikal spondylos är ett samlingsnamn på olika typer av förändringar i nacken. Exempel på drabbade strukturer/förändringar i nacken är diskar, leder, benpålagringar, kotglidning, förtjockning av ligament. Då belastningen är som störst i nedre delen av nacken, så är det här det vanligaste området att drabbas.

Diskarna fungerar som en stötdämpare mellan kotorna och bidrar till den rörlighet vi har i ryggraden. Med åren minskar diskarna i höjd, vilket tillsammans med eventuella benpålagringar i området där nerverna kommer ut från ryggraden, kan leda till att det blir trångt för nerverna.

Vid artros i nacken (facettledsartros, uncovertebralledsartros) påverkas brosket i lederna som tappar i tjocklek och det kan bildas benpålagringar i ledernas ytterkanter. Tillsammans kan detta leda till stelhet och smärta i nacken. Det kan även bidra till att det blir trångt i ryggradens nervutträden vilket kan ge en utstrålande smärta.

3D-bild-som-visar-smarta-vid-cervikal-spondylos-1.jpg

Behandling av ont i nacken hos Alta Vita

Som en följd av att förslitningarna utvecklas i nacken, så kan kotorna glida lite i förhållande till varandra. Det här kan leda till smärta och att det blir trångt för nerverna.

De här olika förändringarna i nacken kan var och en för sig och tillsammans, orsaka att musklerna i området blir spända och ömma.

Det här är vanligt bland vuxna, från medelåldern och uppåt. Någon klar orsak till varför man får cervikal spondylos finns inte. Man ser att genetik kan spela in. Monoton belastning av nacken i exempelvis arbete och träning samt dålig hållning kan vara bidragande orsaker. Råkar man ut för en olycka som skadar någon struktur i nacken så kan det längre fram i livet utvecklas till en förslitning i nacken.

kvinna-med-smarta-i-nacke-vid-forslitning.jpg

Symptom vid cervikal spondylos

 

Vanliga symptom kopplade till förslitning i nacken är:

 

-Ont i nacken. Kan sitta i delar av nacken eller vara mer generellt utbredd nacken.

 

-Stelhet i nacken.

 

-Morgonstelhet/-smärta som brukar minska då man kommit igång och rört sig en stund. När man sedan varit igång hela dagen, så kan symptomen återigen förvärras mot slutet av dagen.

-Kommer nerverna i kläm så leder det till utstrålande smärta, domningar och kraftbortfall i skuldra, axel, arm, hand. Vilken del som drabbas beror på vilken nivå den påverkade nerven sitter på. Typ av symptom beror på vilken del av nerven som kläms. Vanligast är att ena sidan drabbas, men det kan även hända att båda sidor påverkas.

Behandling vid cervikal spondylos

 

Först får patienten beskriva sina besvär. En ordentlig undersökning utförs för att komma så nära en korrekt diagnos som möjligt. Vi tittar på hållning, pratar igenom ergonomi och träningsupplägg. Vi får initialt vara lite försiktiga med val av behandling för att få en känsla för hur pass lättprovocerad nacken är. Manuell behandling syftar till att mjuka upp eventuell öm muskulatur och optimera möjlig rörlighet för att på så sätt minska på smärta. Det kombineras alltid med träningsrehabilitering för att stärka och förbättra koordinationen i nacke/skuldra. Vid nervpåverkan riktas behandlingen in på att försöka minska eventuellt tryck på nerven samt att försäkra sig om att nerven kan glida som den ska i nacke, skuldra, axel, arm, hand.

kvinna-som-far-manuell-behandling-nacke-vid-cervikal-spondylos.jpg
kvinna-som-rehabtranar-sina-degenerativa-forandringar-i-nacken.jpg

Prognos vid degenerativa förändringar i nacken

 

Vi kan i de flesta fall nå framgång med behandlingen. Det är så klart beroende på hur omfattande den cervikala spondylosen är gången. Men även i det svåraste fallen kan behandling, träning och tips för att hantera vardagen bättre, leda till förbättring. Men om behandlingsresultaten inte är acceptabla så remitterar vi patienten vidare till ortoped. Ortopeden kan ta ställning till om vidare utredning med slätröntgen, magnetkamera undersökning eller dylikt ska utföras. De kan även ordinera en antiinflammatorisk kur för att se om det dämpar besvären. I sällsynta fall kan det bli aktuellt med operation.

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page