top of page

DISKBRÅCK I NACKEN

Vad är diskbråck i nacken?

 

Det latinska namnet för nacken är cervikal. Så på en remiss från läkaren kan det stå Cervikalt diskbråck. Nacken består av 7 kotor och mellan varje kota i ryggraden sitter en disk. Disken består av en gelatinliknande kärna och ett hårdare yttre hölje. Diskens uppgift är att ta upp belastning som ryggen/nacken utsätts för och möjliggöra rörelse mellan kotorna. Huvudet väger ungefär 5 kg, vilket ger en avsevärd belastning på framför allt nedre delen av nacken vid plötsliga rörelser och hopp.  Vid diskbråck i nacken så spricker ytterhöljet och den gelatinösa massan i diskens kärna tränger ut och kan trycka mot nerver, ryggmärg och ligament.  Vanligast är att det här sker i nedre delen av nacken, som är mest utsatt för belastning. Nerverna i detta område styr kraft, smärta, känsel ut i skuldra, axel, arm, hand. Så beroende på vilken nivå diskbråcket sitter, så påverkas olika delar av armen eller skuldra. Ett diskbråck i nacken kan uppstå akut efter en udda belastning av nacken till exempel ett hopp, ryck eller fall med ett snabbt påslag med symptom. Det kan även vara ett resultat av långvarig belastning som förvärrats av exempelvis dålig hållning, arbetsställning med statisk belastning av nacken eller monotona rörelser. I dessa fall slits disken gradvis, höjden mellan kotkropparna minskar minskar och det blir trångt för nerverna i området med stegrade besvär som följd.

3D-bild-pa-man-med-smarta-vid-cervikalt-diskbrack.jpg
3D-bild-pa-diskrack-i-nacken-1.jpg

Näst efter ländryggen är det vanligast att få diskbråck i nacken och det är en relativt vanlig diagnos. Risken ökar i åldern 40-60 år, om det förekommer i släkten och om man röker.

Till vänster på bilden ses kotkroppen som sitter vänd framåt mot halsen. Till höger ses nackutskotten som vi kan känna som hårda knölar mitt bak på nacken, fram för allt i dess nedre del. Disken sitter mellan kotkropparna och är beige i färgen på bilden. Nerverna är gula. Det röda ska föreställa ett diskbråck som ligger och trycker mot nerven som vid ett diskbråck.

Symptom vid Cervikalt diskbråck

 

Vanligt är måttliga till svåra smärtor ned i skuldra, axel, arm, hand. Vanligast är att en sida påverkas. Hur utbredningen mer i detalj ser ut beror på dels vilken nivå i nacken som diskbråcket sitter på, vilken del av nerven som är påverkad (känsel, kraft, smärta). Vissa har mest besvär med domningar/stickningar i exempelvis underarm/hand. Andra har smärtor och eller kraftnedsättning i axel, arm, hand. Ofta påverkas besvären av vilken huvudposition man har. Det är relativt vanligt är att patienten inte har ont i nacken, även om besvären kommer därifrån. Symptomen kommer dels av det mekaniska trycket på nerv, ryggmärg, ligament och kan även bero på en kemisk påverkan i området runt nerven där den gelatinösa diskkärnan har trängt ut.

kvinna-med-utstralande-smarta-axel-arm-vid-diskbrack.jpg

Vi lyssnar och ställer frågor på patientens historia avseende dessa besvär. En undersökning genomförs av påverkat område och av nacken för att se om det går att provocera symptomen därifrån och därmed stärka misstanken om diskbråck. Kan vi få ihop besvärsbilden till en sannolik diagnos, så startar vi behandlingen omgående.   

Behandling vid diskbråck i nacken

 

En del i behandlingen är att vid behov korrigera hållningen och se om det kan lindra symptomen. Vi ser över och justerar arbetsställningen och eventuell träning. Vi ger tips om lägesposition och kuddar om nattlig smärta är ett problem. Den manuella behandlingen karaktäriseras av ”less is more”. Det är vanligt att lätt sträckbehandling av nacken, traktioner är provbehandling och det vi startar med. Att initialt gå på med annan lokal behandling av nacken, kan lätt öka besvären temporärt, vilket är oönskat både för oss och patienten. Lättar besvären efter 3-4 behandlingar i kombination med de övriga tipsen, så kan man testa om det går att behandla mer lokalt för att släppa på muskulära spänningar och öka rörlighet utan att trigga besvären. Gradvis sätter vi även igång med träningsrehabilitering för att återställa funktionen. Det här ett exempel på hur det kan gå till. Vi anpassar behandlingsupplägg efter varje enskild patient, för att hitta ett optimalt upplägg.

man-som-far-traktionsbehandling-vid-diskbrack-cervikal (1).jpg

Behandling vid diskbråck i nacken

 

En del i behandlingen är att vid behov korrigera hållningen och se om det kan lindra symptomen. Vi ser över och justerar arbetsställningen och eventuell träning. Vi ger tips om lägesposition och kuddar om nattlig smärta är ett problem. Den manuella behandlingen karaktäriseras av ”less is more”. Det är vanligt att lätt sträckbehandling av nacken, traktioner är provbehandling och det vi startar med. Att initialt gå på med annan lokal behandling av nacken, kan lätt öka besvären temporärt, vilket är oönskat både för oss och patienten. Lättar besvären efter 3-4 behandlingar i kombination med de övriga tipsen, så kan man testa om det går att behandla mer lokalt för att släppa på muskulära spänningar och öka rörlighet utan att trigga besvären. Gradvis sätter vi även igång med träningsrehabilitering för att återställa funktionen. Det här ett exempel på hur det kan gå till. Vi anpassar behandlingsupplägg efter varje enskild patient, för att hitta ett optimalt upplägg.

Prognos

 

Ett diskbråck med måttliga symptom blir ofta bra utan behandling. Med rätt behandling kan vi ofta förkorta besvärsperioden och synliggöra för patienten vad hen bör undvika respektive utföra för att minimera att detta händer igen. I ett fåtal fall, där behandling inte leder till förbättring, kan det bli aktuellt med operation.

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page