top of page

TROCHANTERIT – SLEMSÄCKSINFLAMMATION

Vad är trochanterit – slemsäcksinflammation?

 

På utsidan av höften kan man känna en större benknöl som heter trochanter major som är lårbenets övre, yttre benutskott. Detta här är ett område som en mängd muskler fäster in på. Baksidan där sätesmuskulaturen fäster in, ovansidan med infästning av muskler från höftens övre del och framsidan där en del av framsidans muskulatur fäster in. För att bolstra mellan olika muskler och senor, finns ett antal slemsäckar (bursor) i området. Vid trochanterit – slemsäcksinflammation har en inflammation uppstått i sena eller seninfästning på trochanter major, alternativt så har en inflammation uppstått i en eller fler slemsäckar. Man kan även ha en kombination av dessa. Vanligtvis sitter detta på trochanter majors baksida eller ovansida.

Det här en relativt vanlig diagnos som ofta uppstår vid ändrat rörelsemönster, som att exempelvis på kort tid öka mängden/längden på promenader eller löpning. Sitter man och jobbar ensidigt med fötterna, till exempel med pedaler, så kan det vara en orsak till den här diagnosen. Andra orsaker kan vara låga fotvalv(pronation), felställning i knän, fall med trauma mot höftens utsida, höftledsartros. Går man av någon anledning med hälta så kan trochanterit/slemsäcksinflammation uppstå som en följd av det.

Vanligast att detta drabbar medelålders personer. Vanligare bland kvinnor än män.

kvinnlig-lopare-som-har-trochanterit-smarta-1.jpg

Fysioterpi hos Alta Vita Fysioterapi

anatomi-bild-pa-femur-trokanter.jpg

Symptom vid trokanterit/slemsäcksinflammation utsida höft

 

Smärta vid belastning på höftens utsida och/eller baksida. Ibland kan smärtan även dra ned i utsida lår.  Ofta får man ökad smärta om man suttit en längre stund och sedan ska resa sig. Den smärtan minskar sedan vanligen när man gått en liten stund. Längre promenader, löpning, trappgång, gå i backe, kan trigga igång smärtan vid trochanterit/slemsäcksinflammation. Att ligga på den påverkade sidan kan göra ont. Ibland kan det smärta även i vila.

Behandling vid trochanterit/slemsäcksinflammation

 

Det är viktigt för oss fysioterapeuter att om möjligt, identifiera vad som orsakat besvären. Ofta handlar det då om att initialt vila från den aktiviteten. En undersökning görs för att se om det finns några anatomiska felställningar, muskelobalanser och för att få en bild av hur begränsande besvären är för funktionen. 

Stötvågsbehandling i kombination med rehabiliteringsträning är vanligt vid trochanterit/slemsäcksinflammation. Om patienten pronerar så erbjuds möjlighet till anatomiska skoinlägg. Innan återgång till eventuell löpning, så görs gärna en löpanalys, eller gånganalys om man normalt promenerar mycket. Om smärtan är svår eller om besvären inte ger med sig efter en behandlingsinsats, så kan vi göra en undersökning med ultraljudsdiagnostik. Här kan vi få klarhet i om det rör sig om inflammerad sena eller slemsäck. Om det är en slemsäcksinflammation, så tar vi ställning tillsammans med patienten, om vi ska sätta en ultraljudsvägledd kortisoninjektion i slemsäcken för att minska inflammationen och smärtan. På sätt kan det möjliggöra att det blir lättare att komma igång med rehab träning, alternativt att få bättre framgång med redan pågående rehab träning. 

man-som-gor-rehabtraning-med-upphopp-i-trappa-vid-slemsacksinflammation.jpg
man-som-ater-kan-vandra-i-bergen-utan-smarta-efter-behandling-av-trochanterit.jpg

Prognos vid trokanterit

 

Prognosen är god. Särskilt om man kan komma fram till vad som orsakade besvären. De flesta av våra patienter blir bra från sina besvär. Däremot varierar rehab tiden beroende på hur länge patienten gått med sina besvär innan hen kommer till oss, hur graverande besvären är och om patienten följer våra råd. I mycket sällsynta och svårläkta fall kan vi remittera patienten vidare till ortoped för ställningstagande om eventuell operation.

Differantialdiagnoser

Snapping hip, höftledsartros, refererad smärta från säte/ländrygg

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page