top of page

ROTATORKUFFRUPTUR

Vad är en rotatorkuffruptur?

 

Enstaka eller flera av rotatorkuffens muskler/senor (supraspinatus, infraspinatus, subscapularis) kan rupturera (gå av) delvis eller helt. Dels kan det ske akut, vid ex ett fall där man tar emot sig med armen, eller om man råkar ut för ett ryck i armen. Dels kan det hos äldre patienter uppkomma av att rotatorkuffen degenererat, d.v.s. cirkulationen och elasticiteten i muskel/sena försämrats gradvis genom åren, vilket leder till en skör sen-, muskelvävnad som lättare kan ge en rotatorkuffruptur.

Symptom vid en ruptur i rotatorkuffen

 

Vid akut rotatorkuffruptur uppstår ofta plötslig smärta med svårighet att lyfta och vrida armen. Ofta har man ont på framsida axel eller utsida överarm. Ibland kan man uppleva att det knäpper till i axeln vid olyckstillfället. Man kan även känna sig svag i armen. Vad gäller den äldre, sköra rotatorkuffen (degenerativa), så kan besvären påminna om de vid impingement  och muskeln går av genom nötning mot den överliggande benkanten, acromion eller vid ett ryck i armen. När väl rupturen sker kan det uppstå plötslig smärta och svaghet i armen. Även i detta fall kan man uppleva att det knäpper till i axeln då det sker. I en del fall smärtar det inte, utan det är svaghet och nedsatt funktion som får patienten att söka hjälp.

rotatorkuffruptur-anatomibild.jpg
Undersökning-rotatorkuffruptur.jpg

Behandling vid rotatorkuffruptur eller delruptur

 

Genom manuell undersökning kan vi med relativt god säkerhet se om det skett en större rotatorkuffruptur eller inte. Med ultraljudsdiagnostik ser vi på detaljnivå omfattningen av skadan, vad som gått sönder och inte. Akut totalruptur av en eller flera senor, opereras ofta och en gradvis stegrad träningsrehabilitering följer efter en tids fixering av armen in till kroppen. Den degenerativa rupturen är ofta svår att få ordning på med operation. Har ortopeden kommit fram till att det inte ska opereras, så får vi fokusera på att optimera funktionen i axeln med den kvarvarande, fungerande muskulaturen med hjälp av en stegrad träningsrehabilitering.

Vid delrupturer där en majoritet av senan sitter kvar på plats opereras senan inte. För att få ned smärta, svullnad i axeln kan en ultraljudsvägledd kortisoninjektion vara ett alternativ. Därefter, eller i de fall inte injektion sätts, startar en gradvis stegrad träningsrehabilitering ofta i kombination med manuell behandling.   

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page