top of page

TÅR

MORTONS NEUROM

Vad är Mortons neurom?

 

Kallas även för Mortons neuralgi eller metatarsalgi. Vid Mortons neurom har man en irritation och förtjockning på en nerv i främre delen av foten. Vanligaste lokalisationen är mellan baserna på tå 3 och 4, ibland tå 2 och 3 (stortån räknas som nummer 1). Det här ser vi relativt bra med ultraljudsdiagnostik.

Varför får man Mortons neurom?

Viss oklarhet råder om vad orsaken till denna diagnos är. Det är relativt trångt för nerven mellan baserna på tårna i detta område. En ökad belastning av främre delen av foten kan trigga igång denna typ av besvär.

anatomi-av-mortons-neurom.jpg
palpation-av-mortons-neurom-1.jpg

Symptom

 

Vid Mortons neurom har man ont och ofta domningar i tårna framför neuromet samt på undersidan av foten i samma område. Ofta är smärtan vass i karaktären. Vid belastning kan man ofta känna som det klickar till i området då det smärtar. Har man skor som sitter lite trångt över främre delen av foten, så kan besvären tillta.

Behandling

 

Vi ser över fotens rörlighet. Försöker få till avlastning av nerven genom skojusteringar och/eller anatomiska skoinlägg. Manipulering av mellanfotsben kan minska besvären. Om smärtan inte ger med sig trots behandling och justering av sjukgymnast, så kan läkare sätta kortisoninjektion i området. Som en sista utväg kan man även operera bort den svullna nerven.

Behandling hos Alta Vita Fysioterapi

HALLUX VALGUS

Vad är hallux valgus?

 

Namnet är latin och betyder sned stortå. Denna diagnos brukar börja med att det tvärgående fotvalvet, som går mellan stortå och lilltå blir allt lägre. Främre delen av foten blir då bredare och stortån börjar dras in mot de andra tårna och snedställs.

Varför får man hallux valgus?

 

Oklart vad som orsakar hallux valgus. Kvinnor är klart överrepresenterade bland de som råkar ut för detta och vanligast är att detta debuterar i medelåldern. Trånga skor har ofta setts som huvudorsak till detta, men det finns det i nuläget inget belägg för. I länder där skor inte används lika ofta som här i väst, är detta dock klart mindre vanligt förekommande. Man kan se att det finns en ärftlighet i att få hallux valgus.

hallux-valgus-tar-1.jpg
rontgen-av-hallux-valgus.jpg

Symptom vid hallux valgus

 

Då främre delen av foten blir bredare, kan det börja bli svårt att hitta skor som inte klämmer och orsakar smärta i stortåleden. Smärtan som uppstår beror på olika orsaker. En av huvudorsakerna är graden av snedställning i stortåns grundled. En annan orsak är inflammation som uppstår i en slemsäck som sitter över stortåns grundled på grund av mekaniskt tryck mot denna från skon. Barfota är ofta dessa patienter mer eller mindre besvärsfria.

Behandling av hallux valgus

 

Våra fysioterapeuter hjälper patienten med val av skor. Vi kan även ta fram anatomiska skoinlägg för att avlasta stortån. Patienten instrueras i hur man kan applicera självhäftande skumplast runt den smärtande stortåleden för tryckavlastning. Läkaren kan ge en antiinflammatorisk kur för att avhjälpa eventuell inflammation i slemsäck vid stortåleden. Operation genomförs som en sista utväg vid uttalade besvär.

Prognos

 

Om man ser till att avlasta tån från mekaniskt tryck från för trånga skor, så är prognosen god. Har väl en operation genomförts, så är även här progosen god.

HALLUX RIGIDIS

Vad är Hallux rigidus?

Hallux rigidus är latin och betyder stel stortå. Detta innebär att man har en artros i stortåns grundled, en förslitning.

Varför får man Hallux rigidus?

Oklart varför man drabbas av detta, men som vid artros generellt, kan det finnas en ärftlig bakgrund. Inte sällan finns det en tidigare skada i stortåleden som kan ligga till grund för detta. Vanligast är att debut sker i 50-års åldern.

Symptom

Tilltagande stelhet och smärta i stortåns grundled. Stelhet framför allt i bakåtböjning i leden(dorsalflexion). Framför allt smärta i tunna skor eller barfotagång. Vilovärk kan förekomma.

rontgen-av-hallux-rigidis.jpg
smarta-hallux-rigidis.jpg

Vad är Hallux rigidus?

Hallux rigidus är latin och betyder stel stortå. Detta innebär att man har en artros i stortåns grundled, en förslitning.

Varför får man Hallux rigidus?

Oklart varför man drabbas av detta, men som vid artros generellt, kan det finnas en ärftlig bakgrund. Inte sällan finns det en tidigare skada i stortåleden som kan ligga till grund för detta. Vanligast är att debut sker i 50-års åldern.

Symptom

Tilltagande stelhet och smärta i stortåns grundled. Stelhet framför allt i bakåtböjning i leden(dorsalflexion). Framför allt smärta i tunna skor eller barfotagång. Vilovärk kan förekomma.

Behandling hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page