top of page

SNAPPING HIP (KNÄPPANDE HÖFT)

Vad är snapping hip (knäppande höft)?


Det finns tre olika typer av snapping hip (knäppande höft). Vi kommer att beskriva den vanligaste sorten. I det fallet handlar det om en sena, IT-bandet (tractus iliotibialis) som sitter på höftens utsida och sträcker sig ned på låret till utsida knä. IT-bandet passerar över knölen på lårbenet, trokanter major, som sitter på höftens utsida. I belastning då benet förs framåt och bakåt som vid gång eller löpning, så glider senan uppspänd över trokanter major och snäpper förbi den och patienten upplever att det knäpper till. Inte sällan kan man höra ljudet då det sker. En del upplever att det känns som om höften är på väg att gå ur led men snäpper tillbaks i rätt position, men det är alltså inte det som händer.

Cirka 10% av befolkningen drabbas av detta. Det verkar som att det är vanligare att kvinnor drabbas. Det här är en överbelastningsskada som vanligtvis drabbar idrottsutövare inom idrotter som exempelvis löpning, handboll, fotboll, dans, friidrott. Svaghet i höftabduktorerna som sitter på utsida höft, överrörlighet, pronation i fot isättning (att foten faller inåt vid belastning) är andra faktorer som ökar risken för knäppande höft.

3D-foto-pa-lopare-med-smartande-snapping-hip.jpg

Boka behandling av knäppande höft

Foto-pa-kvinna-med-snapping-hip.jpg

Symptom vid snapping hip

Precis som namnet indikerar så karaktäriseras detta besvär framför allt av att det knäpper till på utsida höft i belastning vid gång, löpning eller andra specifika rörelser. Ofta är smärta inte ett problem initialt, utan ger mest obehag då det knäpper till på utsida höft. Om detta får fortgå utan åtgärd, så kan en irritation uppstå i själva friktionsområdet mellan sena och trochanter major och smärta uppstår vid belastning. Dels kan senan bli irriterad och förtjockad, dels kan en slemsäck som bolstrar mellan senan och benet bli irriterad och orsaka smärta.

Behandling vid knäppande höft

 

Det är av vikt att identifiera vad som kan vara orsak till snapping hip (knäppande höft) och minska ned på den eventuella aktiviteten, för att lugna ned området. Om man pronerar rekommenderar vi anatomiska skoinlägg i kombination med stabiliseringsträning för fot-/fotled. Patienten får ofta stötvågsbehandling på utsida höft och säte i kombination med cirkulations- och styrketräning för höft, lår. Om patienten löptränar görs en löpanalys, för att optimera löpsteget så att vi minimerar risken för återfall då löpningen gradvis återupptas.

Vid utebliven förbättring undersöks patienten med ultraljudsdiagnostik för att se om bara senan är påverkad eller om även slemsäcken är irriterad. Finns en påverkan där så kan vi erbjuda en ultraljudsvägledd kortisoninjektion i slemsäcken i ett försök att bryta smärtan. Detta görs alltid i kombination med annan behandling/rehabilitering.

Anatomibild-pa-snapping-hip-och-trokanterit-och-trokanterit-bursit.jpg
Foto-rehabtranande-kvinna-knappande-hoft.jpg

Prognos

 

Med behandling och rehabiliteringsträning i kombination med en patient som följer instruktionerna väl, så brukar besvären lägga sig efter cirka 6-8 veckor. Vid utebliven förbättring remitteras patienten till ortoped för ställningstagande om eventuell operation. Det är dock ovanligt att vi behöver remittera patienten vidare och än mer ovanligt att operation genomförs.

Fysioterapi his Alta Vita Fysioterapi

bottom of page