top of page

FAI (CAM/Pincer)

Vad är FAI (CAM/Pincer)

 

FAI (CAM/Pincer) är ett femuroacetubulärt inklämningssyndrom lokaliserat till höftledsområdets framsida. Det kan även kallas för att man har höftledsimpingement. Det beror på lednära förändringar som när det sitter på broskringen, labrum som sitter runt höftledskanten på bäckenet, kallas det för Pincer. När förändringarna sitter på ledhuvud/lårbenshals kallas det för CAM. Man kan ha dessa förändringar var och en för sig och i kombination. Förändringarna leder till att det blir trångt och ett inklämningsläge uppstår mellan lårbenshals/ledhuvud och ledkant på bäckenet, med smärta som följd.     

Det är vanligast att personer som är idrottsaktiva drabbas. Man misstänker att mycket belastning på höftleden innan man växt klart kan vara en orsak en till varför detta uppstår. Detta kan även uppstå efter fraktur på lårbenshals eller bäcken.

Anatomibild-pa-FAI-CAM_Pincer.jpg
3D-foto-pa-smartande-FAI.jpg

Symptom vid Femuro-acetabulär impingement

 

Dessa patienter upplever smärta på framsida höft, ljumsksmärta på djupet vid belastning. Vissa individer får ont om de sitter en längre stund. Rörligheten i höften är ofta inskränkt och då framför allt i inåtrotation och flexion (böja benet uppåt i höften). Ibland kan smärtan förläggas till utsidahöft. Om man råkat belasta höften för mycket i provocerande lägen så kan man efteråt uppleva vilovärk, annars är detta inte vanligt.

För att stärka den manuella undersökningen kan ultraljudsdiagnostik göras på höften. Då kan vi se och mäta eventuella skador och benpålagringar i området och även se en del av labrum.

Behandling vid FAI 

 

Om det går är det viktigt att identifiera orsaker till FAI (CAM/Pincer). Finns det någon aktivitet som triggar smärtan? Bra att undvika rörelser som ger den karakteristiska nypande smärtan på framsida höft, ljumske. Bara den åtgärden kan resultera i en generell förbättring. Har patienten gått med detta under en längre period, så är ofta muskulaturen sekundärt påverkad i höft-/sätesregionen. Muskulär behandling, ofta med stötvågsbehandling kan bidra till minskade besvär. Mobilisering av höften utan att provocera smärta kan bidra till ökad rörlighet. Träningsrehabilitering av höften startas parallellt med behandling.

Uteblir förbättring med behandling och rehabiliteringsträning så remitterar vi patienten vidare till ortoped för vidare utredning och ställningstagande om eventuell operation.

Prognos för femuroacetabulär impingement 

 

FAI (CAM/Pincer) besvär som inte varat så länge, eller om besvären är att räkna som lindriga, så ser prognosen för behandling bra ut. Speciellt om man kan identifiera vad som triggar besvären och lära sig att undvika aktivitet som stör höften. Man ger då området en chans till att lugna ned sig och i kombination med behandling och träning så brukar smärtan lugna sig och rörligheten förbättras.

Om man gått länge med sina besvär. eller om smärtintensiteten är hög, så försämras prognosen. Risken för att utveckla artros i höften är då förhöjd.

Rehabtranande-man-med-CAM_Pincer.jpg

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page