top of page

KORSBAND

Vad är korsband?

 

I knät finns ett främre korsband och ett bakre korsband. Medicinskt så kallas dessa för Anterior Cruciate Ligament – ACL (främre korbandet) och Posterior Cruciate Ligament – PCL (bakre korbandet). Dess funktion i knät är stabilisera framåt- respektive bakåtglidning. 90% av alla korsbandsskador drabbar främre korsbandet. En av orsakerna till att bakre korsbandet skadas så mycket mer sällan, är att det ligamentet är klart tjockare än det främre. I samband med en korsbandsskada kan även menisk och brosket i knät skadas.

Varför skadas korsbandet?

 

En skada på främre korsbandet är i huvudsak en idrottsrelaterad skada. Inom idrotter där kontakt med andra spelare förekommer, är det vanligare med främre korsbandsskador.

Vanligaste orsaken till en främre korsbandsskada är att man springer, stannar plötsligt och snabbt ändrar riktning med lätt böjt knä. En typ av rörelse som ofta är förekommande inom exempelvis fotboll, handboll, innebandy. Risken ökar ytterligare med bra grepp i sula eller dobbar som fixerar foten vid underlaget.

smarta-vid-skadat-korsband.jpg
anatomi-korsband.jpg

Kvinnor drabbas oftare än män. Varför, är lite oklart. Orsaker som disskuteras är att kvinnors korsband är tunnare än mäns. Kvinnor har ofta rörligare knän än män. Vissa studier pekar på hormonella faktorer, där man verkar kunna en se ökad risk för korsbandsskada inför menstruation.

En skada på bakre korsbandet uppstår ofta i samband med ett trauma mot knät där underbenet med våld trycks bakåt i förhållande till låret eller att knät översträcks vid kraftig belastning. Här krävs relativt stor kraft vid olyckstillfället för att bakre korsbandet ska skadas eller gå av. T ex i en bilolycka där man slår in knät i instrumentbrädan eller om man blir på åkt framifrån i ishockey och träffas på underbenet med böjt knä.

Symptom vid korsbandsskada

 

Främre korsbandsskada: Vanligtvis markant smärta i knät vid skadetillfället. En relativt snabbt tilltagande svullnad i knät, med svårighet att sträcka ut knät som följd. Inte ovanligt att knät känns instabilt vid belastning.

Bakre korsbandsskada: Vanligtvis lite mer diffusa symptom än vid främre korsbandsskada. Svullnad ofta mindre uttalad. Likaså stelhet och smärta i knät. Smärtan inte sällan lokaliserad till baksida knä. Instabilitetskänsla i knät inte så vanlig vid bakre korsbandsskada.

symptom-vid-korsbandsskada.jpg
rehabiliteringstraning-korsband.jpg

Behandling av korsbandsskada?

 

Direkt vid skadetillfället är det bra att lägga på kompression med en rejäl elastisk linda runt knät i ca 30 min, med knät ovan hjärtnivå. Därefter fortsatt lite lättare tryck runt knät under närmaste dygnet. Under det dygnet är det rekommenderat att vila och avlasta knät. Därefter gradvis ökad belastning. Det är viktigt att lugnt komma igång att röra på knät utan att provocera fram ytterligare smärta och svullnad. Kan man inte gå utan hälta, så är en eller två kryckor att rekommendera för att avlasta knät då man går.

Våra fysioterapeuter har kompetensen att testa och undersöka knät. Vid misstanke om korsbandsskada remitterar vi vidare patienten till ortoped. Patienten genomgår där ofta en magnetkameraundersökning och ställningstagande om eventuell operation tas. I normala fall återkommer patienten till oss för rehabiliteringsträning av knät. Har man i grunden ett stabilt knä så kan man klara sig bra utan operation. Det som är avgörande är om knät viker sig till och från eller om man ska tillbaks till idrott som inkluderar stopp, starter och vridningar i knät, då brukar operation genomföras.

Rehabiliteringstiden efter en operation av främre eller bakre korsbandsskada varierar, beroende på om skadan även innefattade menisk och/eller kollateralligament. Under optimala förhållanden får man räkna med åtminstone 6 månaders innan man är tillbaks på aktivitetsnivå som innan skada.  Vid tester vill vi att man ska ha 100% av kraft och funktion i det opererade benet, jämfört med det oskadade benet. Det är det som blir avgörande för när full återgång till krävande aktivitet är att rekommendera från vår sida.

Rehabiliteringen är som alltid hos oss på Alta Vita Fysioterapi, individanpassad. Målen sätts utefter önskemål om aktivitetsnivå efter avslutad rehabilitering. Målet är att optimera rörlighet, koordination och belastningstolerans i knät. Vi lägger upp en behandlingsplan, stöttar och hjälper patienten i stegringen och utvecklingen av rehabiliteringen.

rehabtraning-vid-korsbandsskada.jpg

Hur ser prognosen ut för korsbandsskador?

 

Av personer som sysslat med idrott på hög nivå och opererat in ett nytt korsband, så återgår mellan 60-90% till idrott på samma nivå som innan skadan. 2 år efter utförd operation så är 75-95% av patienterna nöjda med resultatet.

Har man råkat ut för en korsbandsskada så ökar risken för att man i framtiden får förslitningsskador i brosket i knät, artros. Om operation genomförs eller inte, verkar inte påverka risken för artros.

 

Differentialdiagnoser till korsbandsskada

 

Meniskskada, kollateralligamentsskada, broskskada i knät, skada på plantarismuskeln.

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page