top of page

PERONEUSTENDINOS

Vad är peroneustendinos?

På foten utsida löper senorna från musklerna peroneus longus och brevis ned bakom den yttre fotknölen och fäster in på utsida respektive undersida fot. Dess huvudfunktioner är att bistå vid tåhävning och frånskjut med foten, stabilisera i fotleden och förhindra fotledsstukningar. Trycket som senorna utsätts för mot yttre fotknölens baksida då foten belastas kan leda till kan leda till irritation och skada – peroneustendinos. Vanligast att detta drabbar personer som är aktiva i sporter som innebär repetitiv belastning av foten t ex löpning, friidrott, fotboll, innebandy. Höga fotvalv kan också göra det lättare få dessa besvär.

smarta-vid-peroneustendinos.jpg

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi

anatomi-peroneustendinos-2.jpg

Skador på peronéerna delas in i tre typer:

Peroneussenetendinos: Uppstår under en längre period av överbelastning och kommer ofta gradvis. Besvärslokalisation för peroneustendinos är bakom och nedanför yttre fotknölen. Symptom är tryckömhet och inte sällan viss svullnad i samma område. Smärta uppkommer i olika grad då man ska trycka ifrån med foten, beroende på hur omfattande skadan är. I början av ett skadeförlopp kan det smärta framför allt på morgnar, då men reser sig efter en stunds sittande och i början av sin träning. Smärtan avtar sedan när man blivit varm i foten och återkommer efter avslutad aktivitet. Längre fram i skadeförloppet så lägger sig inte smärtan då man blivit varm i foten, utan det gör ont mer eller mindre hela tiden då man belastar foten.

Peroneusseneluxation ( luxation=komma ur läge ): Retinaklet (ledbandet) som håller senorna på plats bakom yttre fotknölen går sönder och senorna glider ur plats upp på knölen vid belastning at foten. Ett symptom är att det knäpper till vid fotknölen när det sker, ibland i kombination med smärta. Detta uppstår ofta i samband med en akut skada i foten t ex fotledsstukning. Om detta får fortgå obehandlat, så kan den nötning det innebär för senan leda till el delruptur eller ruptur.

Peroneussenerupturer: Dessa kan uppstå i samband med en fotledsstukning och i samband med hopp. Har man en långt gången tendinos i någon eller båda peroneussenorna så ökar risken för delruptur eller ruptur vid plötslig belastning i senan. Symptom vid ruptur och delruptur är smärta bakom och under den yttre fotknölen, svullnad i området. Man kan ofta känna sig svag och instabil i foten vid belastning.

Behandling av peroneussenetendinos:

 

Våra sjukgymnaster genomför som alltid en noggrann undersökning där vi bland annat tittar på hur det ser ut i området, undersöker rörlighet och stabilitet i fotleden samt noterar vad som smärtar och inte. Misstänker vi en påverkan på peroneussenorna, så rekommenderar vi att en ultraljudsdiagnostik genomförs för att se så att det inte föreligger en del- eller totalruptur på senorna.

Behandling kan bestå av avlastning av foten. Om patienten går med hälta pga smärtan i foten, så rekommenderar vi 1 kryckkäpp för att normalisera gången och få ned belastningen på foten lite. Vi lägger upp ett individuellt träningsprogram för att gradvis stegra belastningstoleransen i peroneussenorna. Stötvågsbehandling kan vara en bra hjälp för att skynda på läkningen i senan/senorna.

Behandling av delruptur, totalruptur eller luxation av peroneussenorna: Kan vi säkerställa att någon av dessa diagnoser föreligger med ultraljud, så skickar vi patienten vidare till ortoped för ställningstagande om operation.

lopare-frisk-fran-peroneustendinos.jpg

Prognos

 

Prognosen för de fall som inte går vidare till operation är god och de flesta kan återgå till för fullt till ursprunglig aktivitet. Man får dock räkna med att det tar några månader med gradvis förbättring när man jobbar med att rehabilitera senstrukturer.

Peroneustendinos kan även kallas peroneus tendinos, peroneustendinit, peroneus tendinit.

Sjukgymnastik hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page