top of page

OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)

Vad är OMT (ortopedisk manuell terapi)?

 

Fysioterapiutbilningen är en bred utbildning som ger oss en bra grund till fysioterapiyrket. Därefter fördjupar de flesta av oss inom den gren som intresserar mest. Vi som arbetar på Alta Vita Fysioterapi har, förutom många års erfarenhet inom yrket, alla valt att fördjupa oss inom OMT (Ortopedisk Manuell terapi). OMT är ett specialistområde inom fysioterapin där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i leder, muskler och nerver. Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärta- och funktionsstatus, i detta ingår en manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver in rygg och extremiteter. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan i det akutaskedet, vara specifikt riktade till enskilda led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad träningsrehabilitering under handledning och som egenträning, i syfte att förhindra återfall.

OMT-ortopedisk-manuell-terapi-undersokning (1).jpg

Fysioterapi hos Alta Vita Fysioterapi

bottom of page